Vergelijk functietyperingen tussen schaal 7 en schaal 8 voor de functiegroep Medewerker Vastgoed en Infrastructuur
schaal 7 schaal 8

Functietypering

32332  33223  23  32 (36)

Schaal 7

Algemene omschrijving

 • leveren van bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor gekozen moet worden uit bekende oplossingen
 • operationele ondersteuning in aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden

Resultaten

 • leveren bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor gekozen moet worden uit bekende oplossingen
 • operationele ondersteuning in aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden
 • (laten) verrichten van correctief en preventief onderhoud
 • bewaken uitvoering (technisch) onderhoud (preventief, correctief en storingen) binnen de afgesloten contracten
 • voeren van object-, project- en/of contract- en/of verhuuradministratie en verstrekken informatieoverzichten
 • bijdragen aan risicoanalyses, projecten en beheertaken
 • bijdragen aan planningen, bewaken voortgang, knelpunten oplossen
 • verwerken van informatie in planningsdocumenten en het leveren van bijdragen ten behoeve van rapportages

Speelruimte/kaders

 • algemene werkafspraken, regels en voorschriften die bij de uitvoering van het werk in acht moeten worden genomen
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt
 • inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheid

 • (vaktechnische) kennis van de processen met betrekking tot onderhoud, beheer en inspectie van vastgoed en infrastructuur en aanverwante processen
 • kennis van de organisatie
 • kennis van begrotings- en planningssystematiek.
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • coördinerende, improviserende, communicatieve en/of organiserende vaardigheden

Contacten

 • (samen)werken aan een gemeenschappelijk gewenst resultaat met partijen die eigen belangen hebben
 • verkrijgen van informatie ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden of het toelichten van gegevens aan derden

Functietypering

32332  332333  33 (39)

Schaal 8

Algemene omschrijving

 • ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten
 • uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden
 • samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken
 • inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur

Resultaten

 • leveren bijdragen aan het primaire proces met een afgebakend werkgebied dan wel het leveren van ondersteunende (deel)producten en diensten; het effect van de werkzaamheden is pas na een paar maanden maar wel binnen een jaar merkbaar
 • werkzaamheden waarbij sprake is van eerder voorgekomen zaken en problemen die moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor gekozen moet worden uit bekende oplossingen
 • ondersteuning verwervingsactiviteiten, organiseren en voorbereiden van aanbestedingen, completeren van verwervingsdossiers, attenderen op bijzondere aandachtspunten
 • operationele ondersteuning in complexe aanleg-, onderhouds- en beheerprojecten ic uitvoering van logistiek-organisatorische, (inhoudelijk) administratieve, financiële en/of toezichthoudende werkzaamheden
 • uitwerken technische ontwerpen of de begeleiding van de uitwerking door derden
 • opstellen standaard verhuurovereenkomsten op basis van de aangeleverde informatie
 • voeren van object-, project- en/of contract- en/of verhuuradministratie en verstrekken van informatieoverzichten
 • bijdragen aan risicoanalyses, projecten en beheertaken
 • (laten) uitvoeren van eenduidige contracten en overeenkomsten
 • opstellen van planningsdocumenten en samenstellen periodieke rapportages op basis van aangeleverde informatie
 • toetsen verkeersmaatregelen, actueel houden verkeermaatregelen planning
 • uitvoeren van schouwen, feitelijke inspecties en controles

Speelruimte

 • samenhangende richtlijnen, wet- en regelgeving op het werkterrein, procedures, werkprocessen en afspraken
 • keuzemogelijkheden in aanpak en werkwijze, waarbij eigen inzicht en interpretatie van gegevens een belangrijke rol speelt. Inspelen op gebruikerswensen en (technische) wijzigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving
 • beoordeling van resultaten aan de hand van vooraf gestelde specificaties en normen

Kennis en vaardigheid

 • theoretische en toepassingsgerichte kennis van het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • kennis van de organisatie
 • kennis van begrotings- en planningssystematiek.
 • kennis van de van toepassing zijnde registratiesystemen
 • kennis van wet- en regelgeving op het aandachtsgebied
 • inzicht in organisatorische, technische en inhoudelijke samenhangen in relatie tot het aandachtsgebied vastgoed of het aandachtsgebied infrastructuur
 • coördinerende, improviserende, communicatieve en/of organiserende vaardigheden

Contacten

 • er is sprake van uiteenlopende belangen
 • verkrijgen van afstemming over de toepassing van regelgeving, de uitvoering van beleid of de werkwijze bij te leveren diensten