Functiegroepen vergelijken

Vergelijk de beschrijving, gedragsindicatoren, competenties en het kwaliteitenprofiel van de functiegroepen Project- / Programmamanager en Project- / Programmadirecteur.