• Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (Beeldtekst: Digitaal Functiegebouw Rijk is de ruggengraat van het personeelsbeleid van het Rijk. Het stimuleert Rijksmedewerkers architect te worden van hun eigen loopbaan. In een wirwar van grijsblauwe blokjes zweeft de beeldtekst: 30.000 functiebeschrijvingen, teruggebracht naar 52 functiegroepen.)

  LEVENDIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA

  (De blokjes vormen acht gekleurde cirkels. Beeldtekst: verdeeld over 8 functiefamilies, inzichtelijk in 1 website. De cirkels ontrollen zich en vormen de rand van een grote cirkel met teksten ernaast.)

  (Beeldtekst: Alle functiegroepen overzichtelijk weergegeven. Een handcursor wijst blokjes in de cirkel aan. De namen van functiegroepen verschijnen. Beeldtekst: Alle informatie per functiegroep eenvoudig toegankelijk. Eén blokje wordt naar het midden gesleept. Er verschijnt een tekst.)

  (Beeldtekst: Filtermogelijkheden op werk-/denkniveau en salarisschaal. De handcursor drukt op de balk Filteren en daarna op VMBO, MBO en onder Salarisschalen op 8. In de cirkel verdwijnen veel blokjes.)

  (Beeldtekst: Gedetailleerde weergave van informatie binnen de functiegroep. Het blokje van de Managementondersteuner wordt midden in de cirkel gesleept. Er verschijnt een tekst met vijf tabbladen.)

  (Beeldtekst: Doorgroeimogelijkheden op basis van functiegroepen en salarisschaal. De handcursor drukt op Doorgroeimogelijkheden en daarna op Aanpassen. Na het invullen van de functiegroep wijzen pijlen naar diverse blokjes in de cirkel.)

  (Beeldtekst: Vergelijk functiegroepen met elkaar. Naast elkaar verschijnen de profielen van de Managementondersteuner en de Ondersteunend Medewerker Toezicht.)

  (Beeldtekst: Direct solliciteren op relevante vacatures. De handcursor klikt op het Volledig functieprofiel van de Ondersteunend Medewerker Toezicht en daarna op de knop Vacatures. Er verschijnt een lijst met vacatures. De cursor klikt op Bekijk deze vacature bij Adviseur Interne Controle. De vacature verschijnt en de cursor drukt op Solliciteren. Beeldtekst: Digitaal Functiegebouw Rijk.)

  (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond met daarnaast: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.)

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (On-screen title: A goal-focused National Public Administration. An animation.)

  VOICE-OVER: The National Public Administration
  wants to work towards achieving results.
  The Job Family System helps the government
  to focus on results, work behaviour, development and mobility.
  This is how the Job Family System can contribute
  to a result-driven National Public Administration.
  The Job Family System comprises fifty-five job groups,
  placed under eight job families.
  Each civil servant is assigned to one job group
  with three or more salary scales.
  This is Maria. She's a Senior Policy Officer in salary scale eleven
  at the Ministry of Social Affairs and Employment.
  Maria draws up policy to help unemployed youngsters gain working experience.
  This is Peter. He's a Senior Policy Officer too,
  in salary scale thirteen at the Ministry of Economic Affairs.
  Peter draws up policy to encourage the use of sustainable energy.
  Staff members and their managers steer towards results, work behaviour,
  development and mobility during the Annual Performance Assessment.
  Maria and Peter have a talk with their managers every year
  about what they'll be doing the year after.
  Although Maria and Peter work at two different ministries,
  these assessments are based on the same job group,
  Senior Policy Officer, in the Job Family System.
  During these assessments specific individual agreements are made.
  These agreements specify the results they want to achieve,
  what kind of work behaviour they'll be using,
  what skills they intend to develop and what training courses they want to follow.
  The agreements for Maria and Peter
  differ in respect of salary scale and working areas.
  Maria and Peter both make sure their individual agreements fit in
  with the relevant description for the Senior Policy Officer job group,
  as well as their respective salary scales.
  They use the job types in the Job Family System to check the last point.
  The agreements Peter and Maria make, are recorded in a central file.
  At the end of the year, Maria and Peter and their managers
  examine the extent to which they've kept to the agreements
  and what consequences this will have.
  Salary, training, voluntary mobility.

  (The screen turns white.)

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  (On-screen title: Designing their own careers. An animation.)

  VOICE-OVER: All civil servants can design their own careers.
  The Job Family System helps them to do this.
  The Job Family System comprises fifty-five job groups,
  placed under eight job families.
  Each job group has learning trajectories specifying the requirements for work
  at a higher salary level in the job group.
  Moreover, each job group has career steps specifying the other job groups
  in which you can advance your career.
  Let's take a look at how staff members can design their own careers.
  This is Frank. Frank is a Custodial Institution Assistant
  and has been working at the Ministry of Justice for about fifteen years.
  Frank has carefully examined the learning trajectories
  for the Custodial Institution Assistant job group.
  Thanks to these learning trajectories he was able to discover
  how he ought to develop in his work in order to advance his career.
  Frank has been promoted from salary scale six to eight
  by self-development and by applying for vacant posts.
  Frank cannot advance his career as a Custodial Institution Assistant any further.
  He has now decided to design his own career
  and uses the Job Family System to focus on a different type of work.
  Frank enters his present job group and salary scale in the Job Family System.
  Here he can see what career steps he can take.
  Frank compares the description of the different job groups
  with the description of his present job group.
  Frank likes the sound of the job group Operational Traffic Management Officer
  at the Ministry of Infrastructure and the Environment.
  He sees that there is a vacancy in the job group
  and decides to apply for the job immediately.
  If the job application procedure is successful,
  Frank can start his new job in a few weeks.

  (The screen turns white.)

Nieuws

Flyer Groot Onderhoud functiefamilie Lijnmanagement

20 april 2018

Een flyer ten behoeve van medewerkers die in de Functiefamilie Lijnmanagement zijn ingedeeld. In deze flyer zijn de wijzigingen in de FF Lijnmanagement - naar aanleiding van het Groot Onderhoud FGR- in beeld gebracht.

Download Flyer Groot Onderhoud functiefamilie Lijnmanagement 

Flyer Groot Onderhoud Functiefamilie PPM

9 april 2018

Een flyer ten behoeve van medewerkers die in de Functiefamilie PPM zijn ingedeeld. In deze flyer zijn de wijzigingen in de FF PPM - naar aanleiding van het Groot Onderhoud FGR- in beeld gebracht.

Download Flyer Groot Onderhoud Functiefamilie PPM >

Functiefamilie PPM en Lijnmanagement

31 januari 2018

In het kader van het Groot Onderhoud FGR zijn er wijzigingen in de functiefamilies Project en programmamanagement (PPM) en Lijnmanagement (LM) door DGOO vastgesteld. Deze wijzigingen zijn in samenwerking met alle departementen en door het betrekken van functiehouders uit deze functiefamilies in interviews en klankbordsessies tot stand gekomen. Deze geactualiseerde teksten zijn beter herkenbaar/toepasbaar en zijn met ingang van 1 januari 2018 van kracht.

Er is gekozen voor een gecoördineerde aanpak om de wijzigingen in het personeelsinformatiesysteem (n.a.v de FGR-wijzgingen) succesvol in te voeren. Ieder departement heeft hiervoor een departementale implementatiemanager (intern of vanuit EC O&P) aangewezen. De implementatie van deze FGR-wijzigingen voor de functiefamilie PPM zullen voor 1 juli 2018 plaats vinden.
De FGR-wijzigingen voor de functiefamilie LM dienen voor 1 januari 2019 geïmplementeerd te zijn.
De oude bronbestanden van beide functiefamilies zijn voorlopig onder “Archief” van de webapplicatie FGR beschikbaar.

Of ga naar de eenvoudige HTML-weergave >

Het Functiegebouw Rijk is er voor iedereen

Wilma Hanoewant

Het Functiegebouw Rijk voor Wilma Hanoewant

‘Met het Functiegebouw Rijk voer je de regie over je eigen carrière’

Wilma Hanoewant is managementondersteuner bij de directie Communicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wilma en haar collega’s gebruiken het Functiegebouw Rijk regelmatig, bijvoorbeeld bij het bepalen van doorgroeimogelijkheden.

Lees Wilma's volledige verhaal >

Het Functiegebouw Rijk voor medewerkers

 1. Laat de resultaten én het succesvol gedrag zien die van je kunnen worden verwacht
 2. Helpt bij het voorbereiden van je functioneringsgesprek
 3. Helpt bij het maken van SMART resultaatafspraken en ontwikkelafspraken (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
 4. Maakt het mogelijk verschillende functieprofielen te vergelijken
 1. Laat zien welke loopbaanstappen er mogelijk zijn (ook niet voor de hand liggende)
 2. Laat zien welke ontwikkelmogelijkheden er in je functiegroep zijn
 3. Laat zien welke functiegroepen interessante vacatures hebben
 4. Laat de verschillen zien tussen de salarisschalen in je functiegroep (functietyperingen)

Direct aan de slag met het Functiegebouw >

Bauke Jonkmans

Het Functiegebouw Rijk voor Bauke Jonkmans

‘Het Functiegebouw Rijk helpt de richting die we met de afdeling willen opgaan te bepalen’

Bauke Jonkmans is senior inspecteur bij de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom. In zijn werk maakt hij regelmatig gebruik van het Functiegebouw Rijk. Niet alleen voor het uitstippelen van zijn eigen carrière, maar ook om zijn collega’s te helpen bij het bepalen van hun loopbaan.

Lees Bauke's volledige verhaal >

Het Functiegebouw Rijk voor leidinggevenden

 1. Biedt structuur bij het voeren van functioneringsgesprekken
 2. Helpt bij het maken van goede resultaat­ en ontwikkelafspraken met medewerkers
 3. Laat de verschillen zien tussen de salarisschalen in de functiegroepen (functietyperingen)
 4. Maakt het functielandschap van het Rijk transparant
 1. Ondersteunt een brede inzet van medewerkers
 2. Geeft inzicht in (inter)departementale loopbaanmogelijkheden
 3. Laat zien welke functiegroepen interessante vacatures hebben
 4. Geeft de samenhang weer met verwante HR­instrumenten

Direct aan de slag met het Functiegebouw >

André de Bree

Het Functiegebouw Rijk voor André de Bree

‘Het mooiste is dat je met het Functiegebouw Rijk loopbaanpaden en leerlijnen inzichtelijk kunt maken’

Als HRM-adviseur bij het ministerie van Iinfrastructuur en Waterstaat (IenM) werkt André de Bree dagelijks met het Functiegebouw Rijk. Hij is vraagbaak voor zijn collega’s en legt medewerkers en managers uit hoe zij het Functiegebouw kunnen gebruiken.

Lees André's volledige verhaal >

Het Functiegebouw Rijk voor HRM adviseurs

 1. Helpt bij het adviseren van lijnmanagers over resultaatsturing, organisatieverandering, indeling in schaalniveaus, ontwikkeling van medewerkers en loopbaan en mobiliteit
 2. Maakt het functielandschap van het Rijk transparant
 3. Maakt het vergelijken van functiegroepen mogelijk en laat zien waarin ze verschillen
 1. Laat zien wat in een functiegroep kan worden vereist aan resultaten en succesvol gedrag
 2. Laat zien wat voor een gewenste loopbaanstap nodig is
 3. Laat zien welke functiegroepen interessante vacatures hebben

Direct aan de slag met het Functiegebouw >

Waar kan het Functiegebouw Rijk je bij helpen

 • Voorbereiden functioneringsgesprek

  Kies de resultaten waarover je afspraken wilt maken.

 • Vergelijken van salarisniveaus

  Zie wat er in een hogere salarisschaal van je wordt verwacht.

 • Verkennen van een leertraject

  Ontdek hoe je kunt groeien naar een hogere salarisschaal.

 • Verkennen van een loopbaanstap

  Kom erachter welke functies nog meer bij je passen.

 • Selecteren van vacatures

  Zie direct of er vacatures zijn binnen een functiegroep.

Documentatie

Terug naar boven ^