Het Functiegebouw Rijk voor André de Bree

‘Het mooiste is dat je met het Functiegebouw Rijk loopbaanpaden en leerlijnen inzichtelijk kunt maken’

Als HRM-adviseur bij het ministerie van Iinfrastructuur en Waterstaat (IenM) werkt André de Bree dagelijks met het Functiegebouw Rijk. Hij is vraagbaak voor zijn collega’s en legt medewerkers en managers uit hoe zij het Functiegebouw kunnen gebruiken.

Van input- naar outputgericht

‘Het huidige Functiegebouw Rijk is in 2007 mede ontwikkeld op basis van het functiegebouw van het ministerie van Verkeer en Waterstaat – inmiddels Iinfrastructuur en Waterstaat. Waar de rest van de Rijksoverheid gebruik maakte van een ‘inputgerichte’ wijze van beschrijven van functies, bekeek Verkeer en Waterstaat de functieomschrijvingen ‘outputgericht’. Dit betekent dat we niet keken naar wat per functie iemands taken waren, maar naar de gewenste resultaten van het werk. Dus niet: ‘de baliemedewerker neemt aanvragen in behandeling’, maar ‘de baliemedewerker zorgt ervoor dat het paspoort tijdig, volledig en juist wordt verstrekt’. Zo ligt de focus veel meer op de vaardigheden van de medewerkers, waardoor zij weer beter weten wat ze in huis moeten hebben om een functie uit te kunnen oefenen.

Bevorderen mobiliteit

Het voordeel van ouputgerichte functieprofielen is dat het Functiebouw Rijk hiermee veel overzichtelijker is. We beschrijven de gewenste resultaten namelijk niet per functie, maar per functiegroep. Hierdoor gingen we bij Verkeer en Waterstaat van duizenden functieomschrijvingen terug naar zo’n 20 functiegroepen. Deze manier van beschrijven zorgt er bovendien voor dat medewerkers makkelijker van functie kunnen wisselen. Doordat je omschrijft wat de resultaten van het werk moeten zijn, wordt bijvoorbeeld duidelijk dat je als P&O-adviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dezelfde vaardigheden in huis moet hebben als HRM-adviseur bij Rijkswaterstaat. Hierdoor kun je je medewerkers veel breder inzetten en wordt de mobiliteit van de medewerkers bevorderd.

Bezwaren beoordelen

Zelf gebruik ik het Functiegebouw Rijk veel in mijn werk. Ik zit bijvoorbeeld namens IenM als werkgeversvertegenwoordiger in de Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering, de CABF. Medewerkers die het oneens zijn met de waardering van hun functie geven bij ons hun bezwaren aan. De commissie brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit. De basis hiervan is een vergelijking van de functieprofielen uit het Functiegebouw Rijk met de scores uit het functiewaarderingssysteem FUWASYS. Zo geven we medewerkers een goed antwoord op de vraag of zij eerlijk worden gewaardeerd voor hun werk.

Kennis en vaardigheden als uitgangspunt

Het mooiste aan het Functiegebouw Rijk is dat je er loopbaanpaden en leerlijnen mee inzichtelijk kunt maken. Met het Functiegebouw zie je wat er met jouw functie allemaal mogelijk is en hoe je bijvoorbeeld kunt doorgroeien naar een hogere salarisschaal. Medewerkers weten vaak niet dat dit kan, maar het is dus juist een heel nuttig onderdeel van de tool. Bovendien neemt het Functiegebouw bij het bepalen van je doorgroeimogelijkheden jouw kennis en vaardigheden als uitgangspunt, niet de tijd dat je ergens werkt. Zo kunnen mensen echt doorgroeien op basis van hun kwaliteiten.’

André de Bree

André de Bree

HR-adviseur bij het ministerie van Iinfrastructuur en Waterstaat

Studeerde aan de Pedagogische Academie in Oegstgeest, maar koos daarna voor het HRM-vak. Liet zich omscholen aan de Sociale Academie en ging vervolgens bij de gemeente Den Haag aan de slag als organisatieadviseur. Werkt sinds 2001 bij de Rijksoverheid en was betrokken bij de ontwikkeling van het Functiegebouw van – toen nog – het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Sleutelt in zijn vrije tijd graag aan zijn rode 25 jaar oude Mazda MX-5.

Terug naar boven ^